Time of women

A collection of three short stories, all about women: “Mira”, “Russian Death” and “Verka Fouetté”.

Directors: Andrei Troitsky, Vladimir Mirzoyev, Inna Shcherban

Writers: Andrei Troitsky, Irina Vaskovskaya, Valeria Baykeeva

DOPs: Alexander Okovitsky, Yuri Burak, Dmitry Korobkin Artists: Mariam Ismailova, Ekaterina Sinyakina

Composers: Otto Totlandov, Iwanie Roberts Klyaver

Editors: Andrey Troitsky, Sergey Zinevich, Irina Dolmat, Dmitry Chistyakov

Cast: Polina Aug, Makar Zaporizhsky, Alexander Ivashkevich, Oksana Semenova, Evgeny Tsyganov, Evgeniya Solyanykh, Nadezhda Igoshina, Anna Nakhapetova, Denis Klyaver, Oleg Maslennikov-Voitov

Producers: Katerina Mikhaylova, Inna Shcherban, Evgenia Solyanykh

Produced by: VEGA FILM

Genre: romance

Runtime: 82 minutes

Year: 2018